Kütüphane ve Teknoloji Festivali Nedir?

Yapay zekâ başta olmak üzere teknoloji ve yazılım dünyasındaki yenilikler kütüphanecilik için heyecan verici ve ufuk açıcı fırsatlar sunmaktadır. Bu noktadan hareketle Kültür ve Turizm Bakanlığı önümüzdeki dönem kütüphane hizmetleri politikasını, bilgiye erişim ve bilginin kullanımında yapay zekâ, bulut bilişim, makine öğrenimi, nesnelerin İnterneti ve robotik otomasyon başta olmak üzere güncel teknolojik imkanlarından en üst düzeyde istifade etme esası üzerinde şekillendirmiştir. Bu çerçevede 2024 yılında yapay zekâ temelli 100 akıllı kütüphanenin vatandaşlarımızın hizmetine sunulması hedefi belirlenmiştir.

Bu yaklaşıma paralel olarak 2024 yılı Kütüphane Haftası da “Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali” olarak İstanbul Rami Kütüphanesi’nde kutlanacaktır. 23-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde kütüphanecilik alanında teknoloji ve yapay zekâ temelli hizmet üretenler, ürün geliştiriciler, girişimciler, akademisyenler, kütüphanecilik profesyonelleri, kütüphanecilik hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ve tabi ki binlerce kütüphane kullanıcısı genç bir araya gelecektir.

Festival kapsamında üreticiler, kütüphanecilik hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ile okurların bir araya geleceği bir “Kütüphane ve Teknoloji Fuarı, teknoloji, yapay zeka, yazılım, kodlama, tasarım ve robotik atölyeleri, teknoloji sektörünün ilham verici kişilikleriyle konferanslar ve paneller, dünyanın önde gelen teknoloji devlerinin gerçekleştireceği sunum ve demolar ile kariyer ve staj simülasyonları, arttırılmış gerçeklik ve oyunlaştırma stüdyoları, konserler, sanat performansları ve yarışmalar gerçekleştirilecektir.

Bu etkinlikler dizinin temel amacı teknoloji dünyası ve kütüphanecilik sektörünü arasında yakınsamayı sağlayacak bir platform oluşturmak ve her iki alanın tüm aktörlerin bir araya gelerek olası iş birliği alan ve imkanlarını keşfetmelerini sağlayacak bir ekosistem oluşturmaktır. Bu yolla kütüphanecilik hizmetlerine ilişkin ya da bu alana adapte edilebilecek ürün ve hizmet üretenlerle bu ürün ve hizmetlerden istifade edebilecek binlerce özel ve tüzel kişilik ile gençlerin bir araya getirilmesi ve teknoloji dünyası ile kütüphanecilik sektörünün sunduğu imkân ve hizmetleri deneyimlemelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Bu etkinliğe İstanbul’un en büyük ve yıllık yaklaşık 3 milyon kullanıcı sayısıyla Avrupa’nın en önde gelen kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesi ev sahipliği yapacak ve bu iki evrenin en önemli aktörleri ve kuruluşlarının hem birbirleriyle hem de bu kütüphanenin çoğunluğu gençlerden oluşan büyük kullanıcı kitlesi ile buluşması sağlanacaktır.

Bu çerçevede Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali her tür kütüphane, bilgi merkezi, dokümantasyon merkezi ve arşiv ile bağlantılı olarak, teknolojik gelişme ve yeniliklerin interaktif olarak tanıtıldığı, kütüphanecilik alanıyla ilgili (ya da bu alanla ilişkilendirilebilecek niteliklere sahip) teknoloji temelli ürün ve hizmetlerin tanıtımı imkânı oluşturacak, bilgi ve tecrübe paylaşımına dayalı akademik, teknolojik ve pratik iş birliği platformudur.

Amaçlar ve Hedefler
  • Kütüphane hizmetlerini daha etkili, erişilebilir ve kullanıcı dostu haline getiren teknoloji ve yapay zekâ temelli olanakların keşfedilmesi,
  • Yapay zekadan da istifade ederek yenilikçi kütüphane hizmetlerinin kütüphane ekosistemine dahil edilmesi,
  • Teknoloji üreticileri ve profesyonellerinin kütüphane sektörünü yeni bir stratejik ortak olarak benimsemelerinin sağlanması,
  • Hem bilgi ve belge yönetimi hem de bilgisayar bilimleriyle ilgili akademik ve mesleki paydaşlıklar geliştirilmesi,
  • Farklı sektörlerden temsilcilerin bir araya gelerek uzmanlık bilgisi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri sosyo-kültürel işlevin inşa edilmesi,
  • Kütüphaneler ve bilgi erişimi alanlarında yüksek teknoloji ürünlerinin ve bunlar yoluyla üretilen yeni hizmetlerin ortaya çıkmasının teşvik edilmesi ve bunlar için bir tanıtım ortamı sağlanması