57. Kütüphane Haftası Açılış Etkinlikleri

57. Kütüphane Haftası Paneller

Pandemi Sürecinde Kütüphanecilik Hizmetleri - 1. Panel - 29.03.2021
Pandemi Sürecinde Uluslararası Yayımcılık - 2.Panel - 31.03.2021
Yerel Yönetim Kütüphaneleri - 02.04.2021
Pandemi Sürecinde Kütüphanecilik Hizmetleri - 1. Panel - 29.03.2021
Pandemi Sürecinde Kütüphanecilik Hizmetleri - 1. Panel - 29.03.2021
Sosyal Medya Kütüphaneciliği - 2.Panel - 01.04.2021
Pandemi Sürecinde Dijital Yetkinlikler, Bilgi Okuryazarlığı ve İnfodemi - 1.Panel - 01.04.2021
Yayımcılığın Yeni Çağı: Yayımcılıkta Dijital Dönüşüm - 1.Panel - 31.03.2021
Okuma Kulüpleri ve Okuma Kültürü - 2. Panel - 29.03.2021
Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İşBirliği Protokolü