Sloganımız

Hayat bir yoldur. Uzun ve ince… Ve insandır kadim yolcusu bu yolculuktaki uzak ve yakın yerlerin. Yürünen yollar ayrıdır ve elbette yaşanan hayatlar da. Ancak mutlak olan, bu yolu öğrenmenin ve anlamanın ancak bilgiye sahip olmakla mümkün olabileceği gerçeğidir. Bilgi hayat denen yolda bir rehberdir, danışılandır, gören gözdür, koruyan kalkandır, ilaçtır, kaynaktır, besindir, ruhtur, süstür, süzektir… Velhasıl bilgi hayattır. Hayata dair her şeydedir.

Yusuf Has Hacip şöyle der: “İnsanoğlu hangi işe el attıysa, onu, o işe bilgisi eriştirdi.” İnsanlık bu yerkürede bin yıllardır sürdürdüğü hayatı; kendi evrenini duyarak, duyumsayarak, görerek, deneyimleyerek, araştırarak ve işleyerek elde ettiği farklı alanlardaki bilgisi sayesinde manaya büründürdü.

Bilgeliğin, birikimin, tecrübenin ve uzun yaşamın simgesi olan kaplumbağa misali, insanlığın bilgi yükünü yüzyıllardır sırtında taşıyan kütüphanelerimiz de insanoğlunun hayatına dair her durum, olgu ve konuyla doğrudan ilgilidir. Kütüphanelerimiz, hayata dair hiçbir mevzu ve kavramdan ayrı düşünülemez.

İnsanoğlunun yolu boyunca edindikleriyle inşa ettiği bilgi âlemine ev sahipliği yapan kütüphanelerimiz bugün artık sadece bilgiyi muhafaza eden veya bu bilgiyi gelecek nesillere aktaran durağan yapılar olarak görülmüyor. Günümüzde özellikle halk kütüphaneleri hayatın her alanında bilginin her türlüsünü üreten, üretilmesine katkı sağlayan, bireylerin kişisel ve sosyal ihtiyaçlarına cevap veren, yaratıcı ve yenilikçi süreçleri destekleyen, bebeklik döneminden itibaren okuma kültürünün gelişimine katkıda bulunan, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesine imkân sağlayan ve kültürel kalkınmaya destek olacak faaliyetlere ve etkinliklere ev sahipliği yapan kurumlar olarak ele alınıyor. Ülkemizde son yıllarda kütüphaneler şehirlerin mekânsal dizilimi içinde öne çıkacak, bulunduğu kente ayırt edici özellikler kazandıracak ve şehrin kültürel üretimini nitelik ve nicelik bakımından daha üst seviye çıkartacak şekilde tasarlanıyor ve işlevlendiriliyor. Halk kütüphanelerimiz sadece mimari özellikleriyle değil sundukları içeriklerin ve hizmetlerin kalitesi ve çeşitliliği ile de bulundukları şehre ve bireylerin yaşamlarına değer katıyor.

Hayata dair ne varsa artık kütüphanelerimizde de o var.

Kütüphanede hayat var!