Logomuz

Bu logoda kaplumbağanın sırtı da elektronik ve çevrim içi ortamlarda “söz”e karşılık gelen konuşma balonu imgesi ile betimlendi. Bu imge, binlerce yıllık tarihi, sosyal ve kültürel birikimiyle Türk medeniyetinin çağları aşacak etkilere sahip fikri ve ilmi birikimi ile köklü bir medeniyet olarak dünyanın geleceğini şekillendirmedeki iddiası, yetisi ve söz söyleme hakkını ifade ediyor. Kendi evini sırtında taşıyan kaplumbağanın kabuğu aynı zamanda binlerce yıllık bir medeniyet tasavvurunun ve içerdiği tüm birikimlerin kat kat, halka halka cisimleşmesi ve kavileşmesini betimliyor.

Bir medeniyet tasavvurunun en önemli taşıyıcılarından biri de yazıdır. Kaplumbağa kabuğunun üzerinde yer alan, iç içe geçmiş her bir halka ise yazının taşa işlendiği dönemlerden bugüne kadarki tarihsel serüvenini sembolize ediyor. Bu serüven taşla başladı, papirüsle, kâğıtla ve bugün de elektronik formatlarla devam ediyor. Bu logoda tarihsel süreç içindeki bu merhaleler iç içe geçmiş halkalar ve renkleriyle ifade ediliyor.

Yazı ve onun bugün hayatımızdaki en yaygın taşıyıcı aracı olan kitap, bir toplumun kültür ve medeniyet birikimini kayda geçiren en önemli vasıtalardır. Kütüphaneler ise bu birikimin muhafazasını, toplumu oluşturan bireyler tarafından en etkin şekilde kullanımını ve geleceğe aktarılmasını sağlayan en hayati müesseselerdendir. Bir başka deyişle kütüphaneler bir medeniyetin sesini, sözünü ve bunların yazıda cisimleşmiş mevcudiyetini çağları aşan bir derin birikim ve zenginliğe tahvil ederler. Tıpkı çağı aşan mevcudiyeti ve birikimini sırtında taşıdığı kabuğuyla muhafaza eden kaplumbağa gibi…