Kütüphaneler Tarihi

Okumanın var olduğu eski zamanlardan bugüne kadar kütüphaneler insanlık için hizmet etmektedir. İlk kütüphane, Asurlular zamanına kadar gitmektedir. Osmanlılar da kütüphanelere ve okumaya oldukça önem verirlerdi. O döneme ait bir çok eser halen mevcuttur. Bunlara örnek verecek olursak: Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İstanbul Süleymaniye’de mevcuttur. Milli kütüphane, Milli Meclisi Kütüphanesi sayılabilir. Bu kütüphanelerden içlerinde Milli kütüphane ise, 15/04/1946 yılında kurulmuştur. İşin ilginç ve utulmayan tarafı ise içinde ilk açılışta 2 kitap olmasıdır. Bugün ise 620 binden fazla kitap mevcuttur. Ülkemizde ise kitap sayısı 6 milyondan fazladır.