Author: Yusuf Uzun

Yapay Zekânın Kültür ve Sanatla İlişkisi

Yapay Zekânın Kültür ve Sanatla İlişkisi

Yapay Zekânın Kültür ve Sanatla İlişkisi​ Dr. Öğr. Üyesi Yusuf UZUNNecmettin Erbakan ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği BölümüGünümüzde teknolojinin hızlı ilerleyişiyle birlikte yapay zekâ, hayatımızın her alanında etkili bir şekilde kendini göstermeye başladı....
Read more